ผวจ.ศรีสะเกษ มอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม 43 ฉบับพระราชทาน ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุมหอประชุมเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 60 ปี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มอบหมายให้ นางปุณิกา ธรรมนูญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมพิธีมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 43 ฉบับพระราชทาน ให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 – 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร จำนวน 280 โรงเรียน เพื่อให้นักเรียนใช้ในการศึกษา และเข้าถึงสารานุกรมฯ ได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง ตามพระราชปณิธาน โดยมี นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และมี นายสุริยา บุตรจินดา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ นายสุพิชัย หล่าสกุล ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ ดร.อุดมศักดิ์ เพชรผา ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ นายพูลศักดิ์ ตุละวิภาค ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ ผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้//////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว