สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 8/2567

นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย และหัวหน้ากลุ่มงาน ติดตามรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 8/2567 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น. จากนั้นนำนโยบายที่ได้รับมาประชุมหารือข้อราชการ เพื่อกำหนดเป้าหมาย และขับเคลื่อนนำสู่การปฏิบัติโดยเร่งด่วนต่อไป ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี : ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์-ศราวุฒิ ขันเงิน-รัชดาภรณ์ มะหิพันธ์  ข่าว/ภาพ /Cr ผอ.เนตรหทัย ณรงค์แสง ภาพ