สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ประชุมคณะผู้บริหารเขต ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย หัวหน้ากลุ่มงาน ครั้งที่ 8

นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1เป็นประธานที่ประชุม รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย หัวหน้ากลุ่มงาน ครั้งที่ 8/2567 เพื่อนำนโยบายเร่งด่วนที่ได้รับ มาร่วมประชุมหารือข้อราชการ เพื่อกำหนดเป้าหมาย และขับเคลื่อนนำสู่การปฏิบัติโดยเร่งด่วนต่อไป โดยมี นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นายอภินันทิชัย แกระหัน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นายสุบรรณ ลาสา รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย และหัวหน้ากลุ่มงาน ร่วมประชุมในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี : ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์-รัชดาภรณ์ มะหิพันธ์  ข่าว/ภาพ