สพป.อุบลราชธานี เขต 1 กลั่นกรองการย้ายสับเปลี่ยนครู ผ่านระบบ TMS

นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  (ย้ายสับเปลี่ยนผ่านระบบจับคู่ครูคืนถิ่น Teacher Matching System : TMS) สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 1 โดยมี ผู้แทน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา และคณะกรรมการ ร่วมพิจารณากลั่นกรองตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่กำหนดให้มีการย้ายสับเปลี่ยนกับตำแหน่งที่มีคนครอง ซึ่งเป็นการย้ายผู้ดำรงตำแหน่งครูด้วยกันที่ดำรงตำแหน่งต่างสถานศึกษาในส่วนราชการเดิม ก่อนนำเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 พิจารณาต่อไป ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมบุณฑริกา สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี : ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์-รัชดาภรณ์ มะหิพันธ์  ข่าว/ภาพ