สพป.นครราชสีมา เขต 6 จัดกิจกรรมสวดมนต์เย็น นั่งสมาธิ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา15.30 น. นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 มอบหมายให้นายสมชัย นิยันตัง รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 และนางจารุนันท์ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 จัดกิจกรรมสวดมนต์เย็น นั่งสมาธิ โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ ณ ห้องประชุมวานิชอนุสรณ์ สพป.นครราชสีมา เขต 6