นายธีรภัทร วงษ์สว่าง รอง ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ ร่วมในการรับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ุ 2567 เวลา 08.30 น. นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ มอบหมายให้ นายธีรภัทร วงษ์สว่าง รอง ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ ร่วมเป็นเกียรติในการรับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 10 เด็กชายกฤษดากานต์ อามาย์สมบัติ นักเรียนชั้น 2/3 โรงเรียนอนุกูลนารี อำเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธุ์