สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาณ ครั้งที่ 2/2567 ด้วยระบบบริหารการประชุม (e-Meeting)

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ครั้งที่ 2/2567  เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่อยู่ในบทบาท อำนาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา โดยนำระบบบริหารการประชุม (e-Meeting)พร้อมฟังก์ชั่นรองรับระบบเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา มาใช้สำหรับการประชุมในครั้งนี้   ซึ่งมีนายธนชน มุทาพร   ประธานอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานการประชุมฯ นายธีระศักดิ์  พลนาคู  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1/อนุกรรมการและเลขานุการพร้อมด้วยอนุกรรมการฯ  เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสาคะริชานนท์