รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะ ลงพื้นที่ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นายธีรพงษ์  ชัยชนะกลาง  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินฯ ลงพื้นที่ ประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 11 (ศรีนครชัยบุรินทร์) ประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง  ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม อำเภอสังขละ จังหวัดสุรินทร์. สังกัด สพม.สุรินทร์