สพป.สุโขทัย เขต 2 ประชุมแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครู

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.วรรณที ศรีโนนยาง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 เป็นประธานการประชุมกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย นำโดย นายอัมพร ฉันทรัตน์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมศรีสำโรง สพป.สุโขทัย เขต 2….(รตนกร…ภาพ/มณีวรรณ…ข่าว)