สพม.เชียงใหม่ ประชุมคณะอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ประชุมคณะอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2567 โดยมีนายสุชาติ นพวรรณ เป็นประธานอนุกรรมการ และดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ เพื่อพิจารณาวาระการประชุมเกี่ยวกับงานบริหารบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สพม.เชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่