รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประธานคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 21 -22 กุมภาพันธ์ สิบเอกสมเกียรติ  บูญสูงเนิน รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดเล็ก 1.นายวงศ์รัฐ  วงศ์อำมาตย์ นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนถนนหักพิทยาคม อ.นางรอง สพม.บุรีรัมย์ 2.นางสาวชมพูเนกข์  ศรีสวัสดิ์ นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์