สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบออนไลน์

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วย สิบเอกสมเกียรติ บุญสูงเนิน รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 คณะศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการสอบฯ ให้กับกรรมการระดับสนามสอบ จำนวน 36 สนาม ประกอบด้วย 1.ประธานสนามสอบ 2.กรรมการกลาง 3.กรรมการคุมสอบอละตวรจคำตอบ 4.กรรมการบันทึกคะแนน  รวมทั้งสิ้น 403 คน โดยได้สร้างความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการระดับสนามสอบ ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และโปร่งใส ณ ห้องประชุมภูมิภักดี สพป.ชัยภูมิ เขต 3