นางจารุนันท์ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 ออกเยี่ยมนักเรียนโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม ที่เกิดประสบเหตุอัคคีภัย

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น. นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 มอบหมายให้นางจารุนันท์ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 และนายปัญญา วรรณชัย ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ ออกเยี่ยมนักเรียนโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม ที่เกิดประสบเหตุอัคคีภัย ไฟฟ้าลัดวงจรไหม้บ้านทั้งหลัง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน จำนวน 3 คน ณ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา

นายสังคม พระไตรยะ