สพป.สุโขทัย เขต 2 พัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก “พ่อขุนรามโมเดล”

วันที่ 23 ก.พ.2567 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.สุโขทัย เขต 2 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก “รูปแบบพ่อขุนรามโมเดล” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรรณที ศรีโนนยาง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย สพป.สุโขทัย เขต 2….(มณีวรรณ…ภาพ/ข่าว)