กิจกรรมรอบกองไฟ การเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ประจําปีการศึกษา 2566

🚩 วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 19.00 น.
นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.เลย เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมรอบกองไฟ การเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ประจําปีการศึกษา 2566กลุ่มโรงเรียนโคกงาม โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมฯ ทั้งนี้มีโรงเรียนนำลูกเสือ-เนตรนารีเข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 6 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 22 -23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านนาเจียง อ.ด่านซ้าย จ.เลย