สพฐ. ชื่นชม สวนกุหลาบนนท์ เด่น นักเรียน-ศิษย์เก่า รักโรงเรียน เครือข่ายเข้มแข็ง สร้างทุกที่ให้เป็นความสุขที่เรียนรู้ได้

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) ได้รับมอบหมายจาก ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นประธานในพิธีมอบโรงอาหารแห่งความรัก SuanNon Canteen ส่งมอบ Working space ภายใต้แนวคิดสะอาด สว่าง สนุก สุขใจ ให้กับนักเรียน พร้อมทั้งเปิดศูนย์ SUANNON MUSIC STUDIO เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ SUANNON CERAMIC และชมสาธิตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนข้ามโรงเรียน จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ไปยังโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ โดยมี นางสาวกชพรรณ บุญงามสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี นางจรุญ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สพม.นนทบุรี คณะครู นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

โดยนางเกศทิพย์ กล่าวว่า โรงอาหารแห่งความรัก ได้จัดสภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของนักเรียนที่จะเข้ามาใช้งานมากที่สุดเป็นอันดับแรก โดยมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าที่ใช้ในโรงอาหาร เป็นระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โซลาร์เซลล์ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายทางด้านค่าใช้ไฟฟ้าของโรงเรียน รวมถึงดูแลความสะอาดของร้านค้า อุปกรณ์ในการรับประทานอาหาร และพื้นที่โดยรวมให้ถูกสุขลักษณะ พร้อมทั้งมีการปรับภูมิทัศน์ในโรงเรียน ให้ทุกพื้นที่เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังมี ศูนย์ดนตรี SUANNON MUSIC STUDIO ห้องซ้อมดนตรี ห้องอัดเสียง การเเสดงดนตรีพื้นบ้าน การบรรเลงกีตาร์โฟล์กซอง วงสตริง โดยศูนย์ SUANNON MUSIC STUDIO เป็นห้องเรียนดนตรีที่ทันสมัย สร้างนักร้อง นักดนตรี ผลิตผลงานคุณภาพ อย่างมืออาชีพ ซึ่งทางโรงเรียนได้สนับสนุนให้นักเรียนที่มีความสามารถด้านดนตรีได้แสดงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ โดยสนับสนุนด้านอุปกรณ์ ห้องซ้อมดนตรี ห้องอัดเสียง และครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ทางด้านดนตรี ให้คำแนะนำที่มีประโยชน์ทั้งในเรื่องการร้อง การเล่นดนตรี การบันทึกเสียง อย่างครบวงจร และส่งเสริมการตั้งวงดนตรีนักเรียน ให้นักเรียนค้นพบสิ่งที่ชอบงานที่ใช่ของตนเอง สามารถต่อยอดไปถึงการประกอบอาชีพในอนาคตได้

จากนั้น ได้เยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้ SUANNON CERAMIC ซึ่งเป็นห้องเรียนศิลปะสำหรับนักเรียนแผนการเรียนศิลปกรรม-ทัศนศิลป์ และนักเรียนที่มีความสนใจในด้านนี้ ทั้งงานปั้นเซรามิก เครื่องเคลือบดินเผา เครื่องปั้นดินเผา งานวาดเส้น ระบายสี ให้นักเรียนได้เรียนพื้นฐานการทำเครื่องเคลือบดินเผา กระบวนการขึ้นรูปเซรามิก กระบวนการเคลือบ-เผา การระบายสีบนเคลือบ-ใต้เคลือบ นักเรียนสามารถผลิตชิ้นงาน ผลิตภัณฑ์ออกจำหน่าย สร้างงาน สร้างอาชีพในระหว่างเรียน บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมศิลปหัตถกรรมของจังหวัดนนทบุรี และสุดท้ายได้ไปยังห้องโสตทัศนศึกษาเพื่อเยี่ยมชมการสาธิตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนข้ามโรงเรียน โดยมีแม่ข่ายที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ไปยังโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ โดยทำการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาเกาหลี เป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการสอบวัดความรู้เชิงวิชาการ เน้นการนำความรู้เชิงวิชาการที่เรียนในหลักสูตร ไปประยุกต์ใช้งานได้จริง (A-Level) ตลอดจนเปิดมุมมองความคิดให้ได้สร้างโอกาสอย่างที่ฝัน วางเป้าหมายในอนาคตที่เป็นอย่างใจ ได้เรียนแบบที่อยากเรียน ได้ทดลองเป็นแบบที่อยากเป็นทุกคน

นางเกศทิพย์ ศุภวานิช กล่าวว่า ตามที่พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เน้นย้ำเรื่องเครือข่ายที่เข้มแข็งของกลุ่มโรงเรียน นำไปสู่การขับเคลื่อน “เรียนดี มีความสุข” ซึ่งโรงเรียนนี้ ทำให้เห็นผลเป็นรูปธรรม วันนี้จึงเป็นภาพที่น่ายินดีที่ได้เห็นเครือข่ายโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ร่วมมือร่วมใจกันส่งต่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพให้แก่กัน โดยทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้น้องๆ นักเรียนในต่างพื้นที่ได้มีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้จากเครือข่ายโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง โดยสอนระดับ A Level ด้วยกัน เช่น การสอนภาษาเกาหลี และอีกหลายๆ วิชา โดยเฉพาะสวนกุหลาบนนท์ ที่ได้ปลดรั้วโรงเรียนของโรงเรียนสวนกุหลาบเพชรบูรณ์ เกิดปฏิสัมพันธ์ของ ผอ.โรงเรียน ครู และนักเรียน ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น อีกทั้งมีการดำเนินการกิจกรรมของค่ายลูกเสือ ชั้น ม.2 จากเดิมประมาณ 3 สวนกุหลาบ ปัจจุบัน 11 สวนกุหลาบ ให้เด็กมาเข้าค่ายรวมกันประมาณ 5,000 กว่าคน สร้างสัมพันธ์และมิตรภาพที่ดีต่อกันระหว่างนักเรียน ถึงแม้จะอยู่ต่างพื้นที่แต่ก็เป็นลูกสวนกุหลาบเหมือนกัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าเด็กๆ ที่นี่มีชีวิตชีวา มีความสุข ได้สนุกกับเครื่องดนตรี กิจกรรมอาชีพ กิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนดำเนินการจัดให้โดยเครือข่ายที่เข้มแข็ง มีวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องเคลือบ เครื่องอบเซรามิก เครื่องดนตรี ห้องอัดเสียง ที่ทางเครือข่ายสนับสนุนให้กับเด็ก ทำให้เด็กๆ ใช้ชีวิตในโรงเรียนอย่างมีความสุขทุกวัน

“ต้องขอชื่นชมความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้บริหารโรงเรียนที่อยู่ในเครือของโรงเรียนสวนกุหลาบ ทั้งหมด 11 แห่ง ซึ่งมีการดำเนินกิจกรรมที่ทำให้เห็นว่าสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดคือ เครือข่าย ทั้งเครือข่ายผู้ปกครอง เครือข่ายสถานศึกษา และเครือข่ายครู ที่เคยอยู่สวนกุหลาบทำให้ศิษย์เก่าต่าง ๆ มีหลักสูตร “สวนกุหลาบศึกษา” ที่ทำให้รู้ว่าลูกสวนกุหลาบจะเป็นอย่างไร โดยโรงเรียนสวนกุหลาบทั้ง 11 แห่ง มีความเข้มแข็ง กลมเกลียว และสามารถเป็นต้นแบบของกลุ่มโรงเรียนที่นำพาการดำเนินการด้วยเครือข่ายที่เข้มแข็ง ปลดรั้วโรงเรียน แบ่งปันครูดี ด้วยเครือข่ายที่เชื่อมโยงถึงกัน ทำให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ตามข้อสั่งการของพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศธ. ที่ให้สร้างคุณภาพ และโอกาสทางการศึกษาให้กับทุกโรงเรียนอย่างทั่วถึง รวมทั้งนโยบายและจุดเน้นของ สพฐ. โดย ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. ที่ให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพผู้เรียนผ่านเครือข่ายที่เข้มแข็ง ช่วยเหลือกันระหว่างโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง เป็นแบบอย่างให้เครือข่ายสถานศึกษาอื่นๆ นำไปเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาร่วมกันได้ในอนาคต” รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าว