ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  เป็นประธานในการประชุมการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  2565  เวลา 09.00 น.  ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  เป็นประธานในการประชุมการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน พร้อมด้วย นางสาวกัญณัฏฐ์ ทับเกตุ นายบัญชร พันธุ์ชัยเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เพื่อรับทราบแนวทางการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน สังกัด สพป.ชุมพร เขต 1 โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย  และบุคลากรที่ได้รับมอบหมายเข้าร่วมประชุมและรับทราบแนวทางการบริหารจัดการให้ที่ประชุมทราบ   ณ ห้องประชุมขุนกระทิง ชั้น 3  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

รายงานโดย สุนันทรัตน์ เอี่ยมทองกุล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ