ถ่ายทำรายการ มองมุมใหม่ Five FocusNews ตอน โรงเรียนคุณภาพ อำเภอเจาะไอร้อง จัดการเรียนการสอนแบบ Active learning ณ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงฯ สังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3

>>>>>>วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 13:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายคำปุน เสนศรี นายอภิชาติ อรรคอำนวย รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ศึกษานิเทศก์ ผอ.รร.บ้านบูเก๊ะตาโมงฯ และคณะครู ร่วมตอนรับทีมงาน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5) ลงพื้นที่ถ่ายทำรายการ มองมุมใหม่ Five FocusNews ตอน โรงเรียนคุณภาพ อำเภอเจาะไอร้อง จัดการเรียนการสอนแบบ Active learning ณ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128 อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส