สพม.เชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.6 ทดสอบด้วยระบบ Digital Testing ปีการศึกษา 2566

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ประธานศูนย์สอบ O-NET ม.6 ทดสอบด้วยระบบ Digital Testing สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.ปริศนา วรรณารักษ์ ดร.ดนัยรัตน์ กาศเกษม รองประธานศูนย์สอบ นางฉวีวรรณ ตุนาโป่ง ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ นางธัญสุตา อุดมศิลปะทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ได้เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทดสอบด้วยระบบ Digital Testing ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับสนามสอบ ของโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ รอบที่ 1 จากทั้งหมด 4 รอบการทดสอบ ซึ่งมีจำนวนสนามสอบทั้งหมด 73 สนามสอบ เพื่อให้การดำเนินทดสอบเป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ยังได้ให้กำลังใจแก่ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในครั้งนี้ สำหรับสนามสอบที่ได้รับการตรวจเยี่ยมในรอบนี้ ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม โรงเรียนสองแคววิทยาคม โรงเรียนสันติสุข โรงเรียนสารภีพิทยาคม โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม โรงเรียนพร้าววิทยาคม

ภาพ : คณะศึกษานิเทศก์ สพม.เชียงใหม่

ข่าว : ดร.ปิยะณัฐ กันทา