พิธีสวดพระอภิธรรม นายนิสิต สายโยค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต

วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวรุ่งกานต์ สืบสุทธา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 นายสมควร รัชตวิมล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 , ผู้อำนวยการกลุ่ม , ผู้บริหารสถานศึกษา , ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพ พิธีสวดพระอภิธรรม นายนิสิต สายโยค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ณ วัดจอมศรี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น