สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ

นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นผู้แทนหน่วยงาน ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงาน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สนามช้างอารีนา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นผู้แทนหน่วยงาน ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จังหวัดบุรีรัมย์ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สนามช้างอารีนา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน  เพื่อเตรียมความพร้อมและรับทราบความคืบหน้าการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ โดยบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน   ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จัดขึ้นภายใต้กิจกรรมเทิดพระเกียรติต่าง ๆ ที่นำเสนอเรื่องราวพระราชปณิธาน พระราชดำริ พระบรมราโชวาท พระราชกรณียกิจ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่าง ๆ เพื่อถวายความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างสมพระเกียรติ ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย นายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในจังหวัดบุรีรัมย์

ในการนี้ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อโทนสีม่วงอย่างพร้อมเพรียง เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติ แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยพสกนิกรทุกหมู่เหล่า (ประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ : ภาพ)