ร่วมรัฐพิธีวันที่ระลึก “พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย” จังหวัดบุรีรัมย์

นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นผู้แทนหน่วยงาน ร่วมรัฐพิธีวันที่ระลึก “พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย” จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี ๒๕๖๗

เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธุ์ ๒๕๖๗ นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้บุคลากรในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นผู้แทนหน่วยงาน ร่วมรัฐพิธีวันที่ระลึก “พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย” จังหวัดบุรีรัมย์ เวลา ๐๗.๐๐ น. กลุ่มบริหารงานบุคคล , กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มกฎหมายและคดี  ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ บริเวณลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังเดิม) อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เวลา ๐๘.๐๐ น.  กลุ่มนโยบายและแผน , กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้และถวายราชสดุดี  ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์  ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  เป็นประธานในพิธีฯ

นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้มอบหมายให้ โรงเรียนบ้านตะโก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ อำนวยการโดย นายอุดมศักดิ์ โคตรประทุม         ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโก พร้อมคณะครู นำกองลูกเสือร่วมรัฐพิธีวันที่ระลึก “พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย” จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยคอยอำนวยความสะดวกให้บริการรวบรวมข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภค บริโภคต่าง ๆ นำส่งพระภิกษุ-สามเณร นำส่งวัด (ยุพารัตน์ คำประโคน/ปชส.จ.บร. : ภาพ)