สพป.สุโขทัย เขต 2 ร่วมพัฒนาทักษะชีวิตและความฉลาดรอบด้านเด็กวัยเรียนและครอบครัว

วันที่ 27 ก.พ.2567 ดร.วรรณที ศรีโนนยาง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมตามโครงการพัฒนาทักษะการเลี้ยงดูเชิงบวกในการส่งเสริมทักษะชีวิตและความฉลาดรอบด้านสำหรับเด็กวัยเรียนและครอบครัว เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2567 ซึ่งจัดโดย ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก นำโดย นางสาวศศิรกานญ์ รุ่งสกุล นักจิตวิทยาชำนาญการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะ โดยมี นายดำเนิน ฝั้นถา รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2, และ ครูผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาโรงเรียน ,นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมศรีสำโรง สพป.สุโขทัย เขต 2…(มณีวรรณ…ภาพ/ข่าว)