สพม.เชียงใหม่ ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานีแก้หนี้

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.ปริศนา วรรณารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานีแก้หนี้ ครั้งที่ 1/2567 โดยมี ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานการประชุม ฯ ณ ห้องประชุมล้านนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1