สพป.ราชบุรี เขต 1 ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี