นายธนภัทร สิริวาส รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการประจำสนามสอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 มอบหมายให้นายธนภัทร สิริวาส รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการประจำสนามสอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 พร้อมบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมปุณฑริก lพป.นครราชสีมา เขต 6 (หลังเดิม)

นายสังคม พระไตรยะ