สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประชุมหารือการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1) เป็นประธานการประชุมหารือการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลกรทางการศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 – 6  ผอ.สพม.เชียงใหม่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่ จำกัด ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ คณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สถานีแก้หนี้ครู) สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เห็นผลอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมล้านเงิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1

Cr. ภาพ : นายณัฐวัฒน์ กันธิยะ