สพฐ. เสียใจเหตุการณ์นักเรียนตกอาคารเรียน ขอครูเป็น safe zone ดูแลนักเรียนเอาใจใส่อย่างรอบด้าน

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏบนสื่อออนไลน์ กรณีเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ตกจากอาคารเรียน ในช่วงเช้าของวันนี้ และเสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาล นั้น

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ กล่าวว่า ตนได้รับรายงานและมอบหมายศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. นำโดยนายตฤณ ก้านดอกไม้ ผอ.ศูนย์ความปลอดภัยฯ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ในทันที ตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ ซึ่งพบว่า โรงเรียนเป็นช่วงปิดหลังสอบปลายภาคเรียน ไม่มีการเรียนการสอน และนักเรียนให้ผู้ปกครองมาส่งที่โรงเรียนเพื่อมาส่งงาน และประสบเหตุดังกล่าว ซึ่งทราบว่า ทันทีที่เกิดเหตุ คณะครูได้ประสานรถพยาบาลนำส่งโรงพยาบาล แพทย์และพยาบาลได้ให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ แต่นักเรียนได้เสียชีวิตในที่สุด

ทั้งนี้ สพฐ. ขอแสดงความเสียใจกับผู้ปกครองและครอบครัวของนักเรียนอย่างสุดซึ้ง อย่างไรก็ตาม สาเหตุและแรงจูงใจของเหตุการณ์ยังไม่แน่ชัด อยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จึงขอความร่วมมือทุกฝ่ายไม่เผยแพร่ภาพหรือข้อความที่จะส่งผลต่อความเศร้าสะเทือนใจแก่ครอบครัว นอกจากนี้ สพฐ. ได้มอบหมายนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมดูแลสภาพจิตใจของผู้ปกครองนักเรียนอย่างใกล้ชิด และมอบหมายโรงเรียน พร้อมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กทม. เขต 1 อำนวยความสะดวกในการจัดงานพิธีศพ

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า เหตุการณ์เช่นนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้น ไม่ว่ากับนักเรียนระดับชั้นไหนหรือในพื้นที่ใด ที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของนักเรียนในทุกมิติ มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีความพยายามสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายนักจิตวิทยาโรงเรียน ซึ่งยอมรับว่าในเวลานี้ยังมีจำนวนที่ไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน แต่ก็ได้เร่งเพิ่มช่องทางการสื่อสารมิติสุขภาพจิตในโรงเรียน เช่น MOE Consulting Platform แพลตฟอร์มให้คุณครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้ขอรับการปรึกษาและการดูแลสุขภาพจิตจากจิตแพทย์และนักจิตวิทยาผ่านระบบออนไลน์ แพลตฟอร์ม School Health HERO เพื่อดูแลสุขภาพจิตนักเรียนวิถีใหม่ รวมถึงการจัดทำ Bully Free Zone ซึ่งเป็นกลไกป้องกันการ Bully ในสถานศึกษาทุกระดับ

“เหตุการณ์ครั้งนี้ เน้นย้ำให้ สพฐ. ต้องเร่งสร้างระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็งมากกว่าเดิม จึงขอกำชับทุกโรงเรียนให้ความสำคัญกับการดูแลนักเรียนด้วยความเอาใจใส่อย่างรอบด้านทุกมิติ ขอคุณครูประจำชั้นใส่ใจดูแลนักเรียนในห้องเป็นรายบุคคล ซึ่งนอกจากเพื่อนหรือคนในครอบครัว ก็ขอให้คุณครูเป็น safe zone ที่พึ่งทางจิตใจให้แก่นักเรียน เพื่อช่วยกันสร้างเสริมให้นักเรียนทุกคนเติบโตอย่างเข้มแข็ง “เรียนดี มีความสุข” อย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว