โรงเรียนคูเต่าวิทยา กิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นายฮาดี บินดู่เหล็ม ผู้อำนวยการโรงเรียนคูเต่าวิทยา มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ.2567 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญทางศาสนา การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา และร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไว้ให้ดำรงอยู่ตลอดไป ณ พุทธมณฑลจังหวัดสงขลา ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่

ภาพ : วศะ สุขบูรณ์

ข่าว : ธีรวัฒน์ ขรัวทองเขียว