โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล”โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะความสามารถทางด้าน ICT“

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00-12.00 น.”โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะความสามารถทางด้าน ICT“

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล อบรมส่งเสริมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านโคกประดู่ ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล จำนวน 87 คน โดยในการอบรมครั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านการเรียนการสอนและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ภาพ/ข่าว : ปชส.โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล