สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมและจัดเรียงลำดับความสำคัญ งบดำเนินงาน รายการปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2567

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กลุ่มนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมและจัดเรียงลำดับความสำคัญ งบดำเนินงาน รายการปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นางธัญญาธนันท์ นิธิศเกษมโภคิน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วย คณะกรรมการพิจารณาฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว