ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุม รอง ผอ.ผอ.กลุ่ม เพื่อแจ้งข้อราชการเร่งด่วนและปรึกษาหารือเตรียมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567 (งบพัฒนา)

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม เพื่อแจ้งข้อราชการเร่งด่วน และปรึกษาหารือเตรียมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567 (งบพัฒนา) โดยมี ดร.พีระพรรณ ทองศูนย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว