สพป.ราชบุรี เขต 1 ประชุมออนไลน์เตรียมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมพุดพิชญา ชั้น 3 อาคาร 2 โดย ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ดร.รัชพงศ์ คงนวมาก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 นายวงษ์สัน คูหามณีโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาราช 7 นางชนัดดา ทองประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และกลุ่มนโยบายและแผน ร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom กับผู้แทน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และเครือข่ายการศึกษาในจังหวัดราชบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายธนุ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะลงพื้นที่ศึกษาตัวอย่างต้นแบบการจัดการศึกษา 1 โรงเรียน 3 รูปแบบ ณ โรงเรียนมหาราช 7 อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 นี้