สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูฯ ครั้งที่ 2/25678

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. สพป.ชัยภูมิ เขค 1 จัดการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สถานีแก้หนี้ครู) ครั้งที่ 2/2567  โดยมีนายธีระศักดิ์ พลนาคู ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยนายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมพระเทพภาวนาวิกรม วิ  เพื่อดำเนินงานขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของผู้ลงทะเบียน เข้าร่วมโครางการฯ รอบที่ 1 กลุ่มสีแดง จำนวน 11 ราย โดยได้เชิญผู้ลงทะเบียนทั้ง  11 ราย มาให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการฯ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป