สพป.ชัยภูมิ เขต 1รับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2)

วันที่  27 กุมภาพันธ์ 2567  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  รับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางสาวปิยวรรณ  นิลแก้ว และว่าที่ ร.ต.หญิงนฤมล  มุ่งหมาย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  ระดับปฏิบัติการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   โดยมีนายธีระศักดิ์  พลนาคู  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ส.ต.ท.จรัญ  ชูชื่น รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมพบปะ ให้โอวาทและแสดงความยินดีกับบุคลากรใหม่ ทั้ง 2 ราย