สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ติดตาม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มอบหมายให้ ส.ต.ท.จรัญ ชูชื่น รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์  ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามโรงเรียนในสังกัด โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนโพนทองพิทยา โรงเรียนบ้านโนนพันชาติกุดโดน และโรงเรียนหนองตาไก้วิทยากร