สพป.นราธิวาส เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 10:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายคำปุน เสนศรี นายเกียรติศักดิ์ แก้วมหาชัย นายอภิชาต อรรคอำนวย รอง ผอ.สพป. นราธิวาส เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) เพื่อให้การดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาความสามมารถของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพต่อไป