ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ปีการศึกษา 2566การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาตินักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัด สพป.เลย เขต 3

🚩วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป. เลย เขต 3 มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ บุญพรม,นางญาณิศา อยู่งาน, ว่าที่ ร.ต.เทพบดินทร์ คะสา รอง ผอ.สพป.เลย เขต 3พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนและตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ปีการศึกษา 2566 การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาตินักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัด สพป.เลย เขต 3