สพป.ชุมพร เขต 1 ดำเนินการสถานีแก้หนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1 กับปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2567

สพป.ชุมพร เขต 1 จัดเวทีเสวนาสถานีแก้หนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1 กับปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2567

>>.วันที่  27 กุมภาพันธ์  2567  เวลา 09.00 น.

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ในฐานะประธานกรรมการสถานีแก้หนี้ฯ ร่วมเสวนาสถานีแก้หนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1 กับปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2567 พร้อมด้วยคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อร่วมเสวนาไกล่เกลี้ยแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาของผู้ที่ลงทะเบียนผ่านระบบรอบที่ 1 ช่วงระหว่างวันที่  25 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2567  จำนวน  15 ราย ประกอบด้วย กลุ่มสีแดง 14 ราย และกลุ่มสีเหลือง 1 ราย ณ  ห้องประชุมขุนกระทิง ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 โดยมีผู้แทนจากสถาบันการเงิน ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด  ร่วมเสวนาปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในครั้งนี้ด้วย .>

รายงานโดย สุนันทรัตน์ เอี่ยมทองกุล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ