สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เยี่ยมให้กำลังใจการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสาวพรทิพย์ ทวีวัฒน์โสภา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๓ (ช่วยราชการ) คณะศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียน ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT : National Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสาวพรทิพย์ ทวีวัฒน์โสภา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๓ (ช่วยราชการ) และคณะศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียน ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ในการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT : National Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประกอบด้วย การประเมินความสามารถด้านคณิตศาสตร์ และการประเมินความสามารถด้านภาษาไทย เพื่อตรวจสอบความสามารถพื้นฐาน ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ ของผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  โดย นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เยี่ยมให้กำลังใจ ณ โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม และโรงเรียนวัดบ้านปราสาท อำเภอบ้านด่าน (อภิรักษ์ จันทวี : ภาพ)

นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย เขต ๑ พร้อมด้วย นางนวลอนงค์ ชูใส นางอำนวย คมกริช ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT : National Test)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖  ณ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ และโรงเรียนบ้านไผทรินทร์  อำเภอลำปลายมาศ โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมการประเมิน NT

นางสาวพรทิพย์ ทวีวัฒน์โสภา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๓ (ช่วยราชการ) พร้อมด้วย นางสาวปลิดา พันธ์วันศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียน ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT : National Test)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน , โรงเรียนสรีพรรณสันติภาพนาฝาย , โรงเรียนบ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา) , โรงเรียนบ้านดงกระทิงมิตรภาพอนุสรณ์ , โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม และโรงเรียนวัดบ้านกะชาย กลุ่มโรงเรียนอำเภอบ้านด่าน โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมการประเมิน NT