สพม.สงขลา สตูล ร่วมพิธีเปิดสำนักเลขาธิการซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ. 2568 จ.สงขลา

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวเนตรทราย คงอนุวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดสำนักเลขาธิการซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ. 2568 และร่วมรับฟังการเสวนา ในหัวข้อ “นโยบายส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬาของ อบจ.สงขลา สงขลาเมืองกีฬา สงขลาซีเกมส์” โดยมีนายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสร้างความรับรู้การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์จังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา