ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ประชุมเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ

นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ประชุมเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ตลอดจนหารือข้อราชการต่างๆ ณ ห้องประชุมออบหลวง สพป.ชม. เขต 5 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567