นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 เป็นประธานการประชุมบอร์ดบริหาร สพป.นครราชสีมา เขต 6 ครั้งที่ 3/2567

วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 เป็นประธานการประชุมบอร์ดบริหาร สพป.นครราชสีมา เขต 6 ครั้งที่ 3/2567 เพื่อพบปะ พูดคุย แจ้งข้อราชการ ติดตามข้อราชการ และมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุมวานิชอนุสรณ์ สพป.นครราชสีมา เขต 6