สพป.นราธิวาส เขต 3 ต้อนรับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

>>>>>>วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ต้อนรับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผล การปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนา การศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผอ.สพม.สงขลา สตูล เป็นประธานคณะกรรมการ นายศังกร รักชูชื่น ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 นายตอฮีรน หะยีเลาะแม ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 เป็นกรรมการ และนางเกศรา ศรีกาญจน์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.สงขลา สตูล เป็นเลขานุการ เพื่อให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำ ในการประเมินดังกล่าว ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3