สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเตรียมการกรอกข้อมูลวิเคราะห์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) ตามสภาพการปฏิบัติงานจริง

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ดร.พีระพรรณ ทองศูนย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการกรอกข้อมูลวิเคราะห์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) ตามสภาพการปฏิบัติงานจริง และเตรียมการจัดทำข้อมูลนโยบาย จุดเน้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 – 2568 และนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “องค์กรคุณภาพ สร้างคนดี มีความสุข” เพื่อเตรียมการรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุภชัย จันปุ่ม) ในวันที่ 6 มีนาคม 2567 ที่โรงแรมพรหมพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ /////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

Parichat Ardsamdang
Latest posts by Parichat Ardsamdang (see all)