สพม.เชียงใหม่ นิเทศกำกับติดตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 2567

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายปฏิภาณ โรจน์รุ่ง ศึกษานิเทศก์ สพม.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ ร่วมกับ ป.ป.ช.จังหวัดเชียงใหม่ นิเทศ กำกับ ติดตาม การใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 ณ โรงเรียนไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายดนัย ถนอมจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยปราการ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ เพื่อเก็บข้อมูลในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา การดำเนินการหรือแนวทางการนำไปใช้ ผลการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ หรือมีข้อเสนอแนะอย่างไร เพื่อที่จะได้พัฒนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาต่อไป