ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เปิดบ้านวิชาการสู่ชุมชน (Open House 2024) โรงเรียนสุนทรวัฒนา

วันที่ 1 มีนาคม  2566  เวลา 08.30 น. นายธีระศักดิ์  พลนาคู  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดบ้านวิชาการสู่ชุมชน (Open House) โรงเรียนสุนทรวัฒนา  ประจำปีการศึกษา 2566   ซึ่งมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของครูและนักเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  การแสดงของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ในการนี้มีนายพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อ  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ ณ อาคารอนุสรณ์สุนทรวัฒนา 111 ปี (โดม) โรงเรียนสุนทรวัฒนา อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

;