สพม.ลำปาง ลำพูน ประชุมทีมบริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นางนภาพร พงษ์ขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เป็นประธานในการประชุมทีมบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานในเดือนที่ผ่านมา และเตรียมข้อมูลสำหรับการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2/2567 เพื่อมอบนโยบายการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแนวทางการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน พร้อมแจ้งข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาเพื่อเป็นแนวปฏิบัติ และสร้างความเข้าใจร่วมกันในการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องประชุมทันใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน