ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม อ.เมือง จ.ชุมพร

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม อ.เมือง จ.ชุมพร

1 มีนาคม 2567  เวลา 10.30 น. ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม เพื่อให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน   ณ  โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม   อำเภอเมืองชุมพร   จังหวัดชุมพร

รายงานโดย งานประชาสัมพันธ์ ก.อำนวยการ สพป.ชุมพรเขต 1