โรงเรียนละงูพิทยาคม”เปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น”

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. นางมิรินทร์ พนมอุปการ ผู้อำนวยการโรงเรียนละงูพิทยาคม คณะครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนละงูพิทยาคมจัดกิจกรรมศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น To Be number one โดยนายธีระพงษ์ คุ่มเคียม นายอำเภอละงูเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น เป็นกิจกรรมหนึ่งของชมรม To Be Number One ที่มีการดำเนินงานอย่าง ต่อเนื่อง เน้นการช่วยเหลือ ดูแลสมาชิกและพัฒนาสมาชิกให้มีคุณภาพและมีความสุข การดำเนินงานภายใต้ แนวคิด “ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ” ทั้งจากการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนละงูพิทยาคม

ภาพ/ข่าว ปชส.โรงเรียนละงูพิทยาคม